Enter your keyword

Welcome to MB studies

We are glad you are currently considering or have already decided to learn a foreign language with us at MB studies. Our continuous success is based on the provision of high quality education and teaching.
Our philosophy consists of the following:
Devotion to the profession of education.
Sublime knowledge of foreign language learning and teaching.
Safe environment, and,
Inspiring motivation to all our students.
Sincerely,
Director of studies
Dr Maria Batziou 

Η φιλοσοφία μας

Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε με υπευθυνότητα τους πολίτες του 21 ου αιώνα. Σύμφωνα με μελέτες το 65% των σημερινών μαθητών δημοτικού θα κληθούν στο μέλλον να εργασθούν σε θέσεις εργασίας που δεν υφίστανται ακόμα στο παρόν. Για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία λοιπόν στις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα οι νέοι πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με τις παρακάτω ικανότητες. Πρωτίστως, τις γνωστές «4Cs» (Critical thinking, Creative thinking, Collaboration and Communication)
δηλαδή Κριτική σκέψη, Δημιουργική σκέψη, Συνεργασία και Επικοινωνία. Απώτερος σκοπός είναι οι νέοι να μπορούν να επιλύουν προβλήματα, να επιδεικνύουν πνεύμα προσαρμοστικότητας, συνεργασίας αλλά και πρωτοβουλίας. Άλλες εξίσου αναγκαίες δεξιότητες που καταδεικνύονται στην αναφορά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 2015 (PDF) είναι η έμφυτη περιέργεια, η κοινωνική και η πολιτιστική επίγνωση. Όλες οι παραπάνω αλλά και ακόμα περισσότερες (δείτε αναλυτικά στον πίνακα 1.1) ικανότητες και δεξιότητες αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία των νέων μας στην αγορά εργασίας στον 21 αιώνα.

Εμείς στο ΜΒ το γνωρίζουμε καλά αυτό έτσι η διδασκαλία μας έχει προσαρμοστεί ώστε να ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε πως πέρα από τις
παραδοσιακές γνωστικές ικανότητες, όπως η γραφή και η ανάγνωση, οι νέοι απαραιτήτως πρέπει να κατέχουν γνώσεις άψογης χρήσης υπολογιστών, επιστημονικής έρευνας και
πολιτισμικής επίγνωσης μεταξύ άλλων. Με βάση την διδασκαλία της ξένης γλώσσας τα παραπάνω βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην μέθοδο μας, δείτε για παράδειγμα τις
παρακάτω μαθητικές εργασίες (projects) «End of the Year Event» https://www.mbstudies.gr/2nd-end-of-the-year-event/ « Our Autumn/ Winter/ Spring projects» ταινίες, θεατρικά και blog entries που αποτελούν αποκλειστικά και αυθεντικά έργα των μαθητών μας!

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΜΒ studies έχουμε ενσωματώσει με επιτυχία την διδασκαλία CLIL. Πρόκειται για μια μοντέρνα μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία της Ευρώπης σε χώρες όπως η Φινλανδία, Μ. Βρετανία και πολλές άλλες. Η διδασκαλία CLIL (Content Language Integrated Learning) όπως υποδηλώνει ο όρος βασίζεται στην διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος με εργαλείο επικοινωνίας και μετάδοσης των πληροφοριών μια ξένη γλώσσα (πχ. Διδασκαλία Αστρονομίας στα Αγγλικά), τόσο η ξένη γλώσσα όσο και η ύλη του σχολικού μαθήματος παίζουν ένα συντονισμένο ρόλο στην διαδικασία της μάθησης. Στόχος της μεθόδου είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων που απαιτεί ο 21ος αιώνας, δηλαδή τις 4 Cs (Communication = επικοινωνία, Collaboration = συνεργασία, Critical thinking = κριτική σκέψη & Creativity = δημιουργικότητα) .

Ορισμός CLIL:

CLIL is an approach in which a foreign language is used as a tool in the learning of a non-language subject in which both language and the subject have a joint role.’ (Marsh in Coyle: 2006)

Τέλος, αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου μας είναι η επικοινωνία των μαθητών μας με τον υπόλοιπο κόσμο (επικοινωνία και επαφή με άλλους πολιτισμούς). Επικοινωνούμε online με τη χρήση της τεχνολογίας με μαθητές από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου διαδικτυακού παιχνιδιού. Επίσης, οργανώνουμε ομιλίες από ειδήμονες και εικονικές εξ αποστάσεως εκδρομές (Virtual online trips) σε εξαιρετικά μουσεία ανά τον κόσμο αλλά και μοναδικά στο είδος τους επιστημονικά εργαστήρια όπως π.χ. το «Aquarius Reef Base FIU» με σκοπό την συλλογή γνώσεων και πληροφοριών για τα project μας!

Blog

Ανοίγουμε τις πόρτες της τάξης μας στον κόσμο!

Προετοιμάζουμε τους πολίτες του 21 ου αιώνα!

Εσύ θα μείνεις πίσω; Έλα κι εσύ στον κόσμο του ΜΒ!

 

MB studies offers you:

 • Quality control of your studies- Europalso Quality Testing
 • Certificate Guarantee!
 • Communication with the whole world! Our students have the opportunity to contact students from all around the globe! visit some of the greatest museums and scientific labs and talk with scientists from all around the world!
 • Continuous monitoring of your progress by Dr Maria Batziou, PhD in Applied Linguistics (Director of studies at MB).
 • Free transportation from and to school.
 • The Fast Lane Method. A method that teaches you Fast and Easy the language of your choice!
 • Special prices for new and old students, university students, educators and their children and unemployed parents or adult students.

Are you going to stay behind?

Join MB studies!

FREE TRANSPORT OF OUR STUDENTS FROM AND TO THE INSTITUTE

Our idea was given in 2012

Our idea was given in 2012 when, in discussions with parents, we understood that it was difficult for them to transport their children in order to save time and cost. Furthermore, there was a concern about safety for children who walk from home to our school. We made the decision to staff our school with a mini bus of 8 + 1 places, so that children can be transferred without any financial burden on their parents. The students were coming in on the lesson, had time the day before to study and prepare better for their lesson. Their parents could do any work they had planned, they knew that 20 minutes before the lesson the mini bus will come to pick their children up from their home and 20 minutes after the lesson they would be back home and their children would have more time to read and above all they knew that our pupils’ transport was safe. The cost of the tuition fees was reduced by more than half for the entire school year as they did not have any expenses for the transport of their children.

Our Latest News

Why MB Studies?

Because you can speak to us and we will listen.We are experienced and trained.Our methodology focuses on the child and is based on recent studies of teaching research. Our teaching material is evaluated and constantly renewed. We have modern ways and means to meet the needs of students Our classes are fully equipped with interactive learning boards and audiovisual systems. We have strictly small parts. We emphasize the uniqueness of each student by recognizing the learning the type through special diagnostic tests.We make learning fun.We offer our students the opportunity to participate in extra recreational activities (excursions, visits to recreational television shows, football championship, theater workshop, school magazine and others)

Where will my child learn?

The former primary school of our city, Caesarine, has been the ideal place to create a modern and safe place, with halls that meet the conditions for a new learning experience. The elegance combined with the functionality of the country offers a pleasant environment for students and at the same time ensures the highest level of teaching. In short, we have set up this unique and safe place for children in a modern foreign language center.

What is computer center?

 • Further training and repetition of the weekly subject with the guidance and supervision of the responsible teacher.
 • Finding information on the internet related to their work (projects – presentations – newsletter of the school etc.) Under the supervision of a responsible professor.
 • The presentation and projection of their works (projects, superstitions of theatrical performances etc)

Upcoming Events

FOLLOW US FOR JOIN OUR EVENTS

WHAT GIVES MY CHILD THE RIGHT OF REGISTRATION?

Με την εγγραφή σας στο ΜΒ studies δικαιούστε:

Pre junior class (primary school only). Free transfer. School bag, pen and notebook. Gifts from a reward system. Use of the computer center. Participation in all the events of the center. Strengthening courses when deemed necessary. Simulation tests.

WHAT ACTIVITIES MAY MY CHILD PARTICIPATE IN MB STUDIES?

Every year our students take part in activities and entertainment events that are actively preparing for example:

 • Theatrical performances (in English)
 • Presentation of project
 • ΜΒStudies Newspaper
 • Video projects and others

Other events offered to our students are:

 • Diploma awarding
 • Sanctification
 • Cutting a basil pie
 • Party with many surprises, gifts, snacks, soft drinks, music and play.
 • Visits to TV shows

1+